سفارش آنلاین غذا > پیتزا تک پیتزا تک خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز معمولی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ۳۰۰۰ تومان +
برگر
مک دونالد 2 عدد برگر ذغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۸۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر 2 عددبرگرذغالی گوسفندی، 2 عدد پنیر گودا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر گوسفندی با قارچ ۱۵۰۰۰۰ تومان +
برگر زغالی گوسفندی ۱٢۰۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگرذغالی گوسفندی،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۶۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر گوسفندی برگرذغالی گوسفندی و پنیر گودا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
دبل برگر 2عدد برگر ذغالی گوسفندی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر برگرذغالی گوسفندی،جوجه زعفرانی،قارچ،پنیر ۱٧۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر برگرذغالی گوسفندی و قارچ ۱۳۰۰۰۰ تومان +
دبل چیز برگر با قارچ 2 عدد برگرذغالی گوسفندی،قارچ و پنیر ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا سرآشپز(خانواده) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(خانواده) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(خانواده) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(خانواده) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(خانواده) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(خانواده) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(خانواده) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۴٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا سرآشپز(دو نفره) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز (دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(دو نفره) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(دو نفره) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(دو نفره) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (یک نفره)
پیتزا سرآشپز(یک نفره) ژامبون،گوشت رست بیف،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ممتاز(یک نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت ریش شده گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(یک نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(یک نفره) گوشت ریش شده گوساله،جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(یک نفره) گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(یک نفره) جوجه زعفرانی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(یک نفره) کالباس پپرونی،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(یک نفره) ژامبون گوشت و مرغ،سوسیس،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دوبل(یک نفره) دو برابر گوشت ریش گوساله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر موزارلا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده ۶۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر و قارچ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده گوشت سیب زمینی سرخ کرده،گوشت رست بیف،قارچ و پنیر ۱۹۰۰۰۰ تومان +
گنده گنده مرغ سیب زمینی سرخ کرده،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر ۱۶۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ سیب زمینی سرخ کرده،ژامبون،قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده با پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه سیب زمینی سرخ کرده،هات داگ،قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
فلافل با قارچ و پنیر فلافل،قارچ وپنیر،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
مرغ و قارچ 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۸۰۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر 150 گرم بندری و قارچ و پنیر، 3 عدد نان ساندویچی،1عدد سس ٧۵۰۰۰ تومان +
خوراک بندری 150 گرم بندری،3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۶۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٧۰۰۰۰ تومان +
سوسیس آلمانی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی مخصوص 130گرم گوشت قلوه گاه مخلوط گوساله وگوسفند ،3 عدد نان ساندویچی ،1عدد سس ۹۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی 130گرم گوشت چرخ کرده ،3 عدد نان ساندویچی ،1 عدد سس ٧۵۰۰۰ تومان +
فلافل ۳۰۰۰۰ تومان +
همبر با قارچ و پنیر مخصوص 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
همبرگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۴۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ شرکتی 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ۵۵۰۰۰ تومان +
همبر بندری 3 عدد نان ساندویچی، 1 عدد سس ٧۰۰۰۰ تومان +
بندری تپل نان فرانسوی ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز
جوجه با قارچ وپنیر جوجه گریل شده زعفرانی، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عددسس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،فلفل دلمه، قارچ و پنیر ،2 عدد نان فرانسوی 2 عددسس ۱۱۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده،قارچ وپنیر،دلمه،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عددسس ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری ژامبون تنوری،قارچ و پنیر، 2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری ژامبون مرغ تنوری،قارچ و پنیر، 2عدد نان فرانسوی حجیم،2 عددسس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مرغ مرغ گریل شده،مواد ترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم،2 عدد سس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی مخلوط برگر گوشت و مرغ گریل،موادترکی،2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2عدد سس ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد
ژامبون میکس 300 گرم ژامبون مخلوط گوشت و مرغ، 2 عدد نان فرانسوی ،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت 300 گرم ژامبون گوشت ،2 عدد نان فرانسوی حجیم ،2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ 300 گرم ژامبون مرغ ، 2 عدد نان فرانسوی حجیم، 2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ غول
زاپاتا برگر زغالی گوسفندی،جوجه زعفرانی،قارچ و پنیر،ژامبون، 2عدد نان فرانسوی، 2 عدد سس ٢۰۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد ویژه 2 عدد برگر زغالی گوسفندی،هات داگ،قارچ و پنیر ٢۱۰۰۰۰ تومان +
اژدر زاپاتا برگر زغالی گوسفندی،جوجه گریل شده زعفرانی،قارچ و پنیر،هات داگ،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ٢۳۰۰۰۰ تومان +
تری برگر 3 عدد برگر زغالی گوسفندی،قارچ و پنیر،2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ٢۴۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ تنوری غول 2 عدد نان حجیم فرانسوی،2 عدد سس ۱۵۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه کوچک مشکی ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک زرد ۱۴۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۳۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۳۳۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢۴۰۰۰ تومان +
هات داگ
هات داگ قارچ و پنیر ابرهات داگ170گرمی،قارچ و پنیر،2عدد نان حجیم فرانسوی،خلال سیب زمینی 2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
هات رویال 1 عدد ابر هات داگ 170گرمی،ژامبون،قارچ و پنیر،2 عدد نان فرانسوی،2 عدد سس ۱٢۰۰۰۰ تومان +
هات داگ 1 عدد هات داگ،2 عدد نان فرانسوی،خلال سیب زمینی،2 عدد سس ٧۵۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ قارچ و پنیر 2 عدد ابرهات داگ170گرمی،قارچ و پنیر،2 عددنان فرانسوی،خلال سیب زمینی 2 عددسس ۱۳۰۰۰۰ تومان +
دبل هات داگ 2 عدد ابرهات داگ 170 گرمی،2 عدد نان فرانسوی، خلال سیب زمینی، 2 عدد سس ۱۰۰۰۰۰ تومان +
هات میکس برگر،اَبَرهات داگ170گرمی،قارچ و پنیر،2 عدد نان فرانسوی،خلال سیب زمینی ، 2 عدد سس ۱۶۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان رازی - نبش چهارراه امداد به سمت بیمارستان امداد
زمان سرویس دهی 10:30 - 15:30 و 19 - 23:30
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 24000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 24000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مهتاب صولت زاده به جای تخفیف گذاشتن کیفیتتونو ببرید بالا هر بار از اینجا سفارش دادم پشیمون شدم 1403/03/24
مهدی ترابی سلام وخداقوت به شما. تقریبا پس از تجربه کافی ،خرید فست فود را روی تکفیکس کردم وسفارش ثابت دارم هر چند ذائقه شما را به تجربه کردن وا می دارد .آقای آسیایی به عنوان استاد بزرگ این رشته دارای چندین کارآموز وفستودجو هستند که داخل شهر پخش شده اندومحصولات درجه یکی دارند. 1403/03/23
خاطره نیک مرام سلام خسته نباشید پیتزا سفارش دادم خوب بود ولی میتونست عالی باشه ممنون 💙 1403/03/19
صفار 1403/03/08
محمد پویان پیتزا رست بیف سفارش دادم بسیار بی مزه بود و نونش هم طعم سوختگی میداد. به زور سس و نوشابه تونستم بخورم 1403/02/26
الهه کاویان بسیار عالی.با کیفیت و پرحجم و خوشمزه 1403/01/30
مهدی ترابی خداقوت به شما .سفارش من ژامبون تنوری مرغ بود.بسیار با کیفیت و گرم وپرحجم ولذیذودرزمان مناسب به دست من رسید.دست مریزاد 1402/05/18
محمدی سلام خیلی ممنون. بابت ساندویج های بی نظیرتون عالی بودن🙏🙏🙏 1402/02/14
خوب بودن وظیفه ما در قبال شما عزیزان است
کوروش فرزامیان 1402/01/18
ممنون از انتقال حس خوبتون
الهه کاویان با سلام.کارتون رو قبول دارم و همیشه راضی هستم از غذاتون.ولی متاسفانه امروز چیز برگر خیلی خام بود.وسطش کاملا قرمز بود. 1402/01/06
مهتاب صولت زاده جدای از تمام مسائل پیتزای خوشمزه و خوش ملاتی بود 1401/12/23
سلام نوش جونتون از رضایت شما خرسندیم
فاطمه هاشمی سس یک دونه کلن بود پنیرشم که خیلی کم بود اصلن انگار پنیر نداشت 1401/12/18
مبینا عبادی من پیتزا مخصوص متوسط رو سفارش دادم خیلی خوشمزه بود همه ی مواد به اندازه بود و طعم خوبی داشت🥰 1401/11/07
نوش جونتون از رضایت شما بینهایت خرسندیم
احسان عسکریان چطوری میشه ساندویچ و پیتزارو بدون سس خورد واقعا چرا سس نزاشتین 1401/11/01
متین ذاکرنژاد 👌 1401/06/28
سلام امکان نداره آقای عسکریان احتمالا پیک به شما تحویل نداده برادر عزیز والا ما برای هر پیتزا لااقل 3و ساندویچ 1دونه سس رو حتما میزاریم
پورصدرا سلام ممنون ازتون برگرتون خوب بود فقط پنیرش کم بود 1401/06/28
زهره سادات قریشیان 1401/04/29
الهه کاویان سلام.کاش ظهرهای جمعه رو تعطیل نمیکردید 1401/03/06
حسین پیتزا سزار سفارش دادم که فکر کنم اشتباهی پیتزا مخصوص فرستاده بودن و هیچ شباهتی به پیتزا سزار نداشت. 1401/02/27
فرازمان پیتزا یونانی از نظر مزه و کیفیت عالی بود. فقط یه انتقاد کوچیک داشتم، ساندویچ سرد خیلی معمولی بود یکم تنوع موادش رو بالا ببرید. 1401/02/14
Abbas.sh 1401/01/22
سمانه نعمتی من یه چیز برگر سفارش دادم که هم کیفیتش خوب بود و هم قیمتش نسبت فست فود های دیگه مناسب تر بود .خیلی ممنون 1400/11/10
از اینکه مجموعه ما رو انتخاب کردین واز خریدتون راضی بودین ما بسیار خرسندیم
Sara sangsefidi پیتزا یونانی و مخلوط هر دو عالی بودن. تنوع سسی هم که گذاشته بودین خوب بود. برخورد پیک هم عالی 1400/09/12
از انتخاب شما بسیار سپاسگذاریم مجموعه ما تک بوده و تک خواهد ماند مشتریان ما لایق بهترینها هستند
میلاد همبرگر دستی سفارش دادم.کیفیت و طعم‌غذا فوق العاده،بسته بندی کاملا بهداشتی و تمیز.غذا بسیار گرم‌و به موقع دستم رسید. واقعا عالی بود.نکته جالب دیگ اینکه برخلاف اکثر فست فود ها یک عدد سس اضافه هم برای دو ساندویچ گذاشته بودن که خیلی عالی بود 1400/05/19
نوشین نوحه سرا پیتزا جوجه طلاییتون خیلی خوشمزه بود. ترد و تازه بودن نونش و میزان موادش برای یه پیتزای مینی که من سفارش داده به نظرم مناسب بود. فقط کمی سرد به دستم رسید و این به نظرم درست نیست مخصوصا تو شرایط کرونا که باید غذاهای بیرون داغ مصرف بشن. و اگه یه بسته بندی نایلونی و وکیوم شده هم داشته باشید که بشه ضدعفونی کرد خیلی بهتره. اینجوری که پیک جعبه تحویل بده احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره. بازم ممنون و خدا قوت 1400/02/28
امیرحسین امروز پیتزا یونانیتون رو سفارش دادم کیفیت قبل رو نداشت و نونش شیرین بود😐 تصور کن گوشت رو بزاری لای تیتاب و بخوری😐😂 سسم طعم خوبی نداشت 1399/11/09
مرضیه رسولی ما همیشه زغالی برگر می‌گرفتیم حرف نداشت ولی این دفعه من برگر زغالی با پنیر سفارش دادم توش پنیر ک نداشت هیچی خیلی ببخشید یه ساندویچ که هیچ شباهتی به سفارشای قبلی نداشت 1399/11/02
سلام با عرض پوزش ازخدمت شما مغازه در حال جابجایی بوده و احتمال اشتباه از سوی همکارانمون احتمالا بوده و از شما مشتری گرامی عذر خواهم انشاالله بعد از جابجایی ومستقر شدن در مکان جدید از خجالت شما مشتری عزیز در میام بازم عذر خواهی ما را پذیرا باشید
امیر دانش طلب پیتزاتون پنیرش زیاده . و اینکه خمیرش خیلی کم قطره و احساس کردم یکمی طعمه شیرینی داره ... ممنون من عاشق ساندویچ هاتون هستم 1399/10/22
علی طلوعی فرد عالی شما عالی هستین بقیه اداتونو در میارن. 💪💪💪💪💪 1399/09/20
بینهایت از شما سپاسگذاریم ممنون که مجموعه پیتزا تک رو قابل میدونید
یحیی هاشم آبادی سه تا پیتزا مخصوص و پپرونی و سبزیجات سفارش دادم واقعا عالی بود ممنون از کیفیت خوبتون 1399/08/06
از اینکه توانستیم رضایتتون رو جلب کنیم خیلی خیلی خوشحایم
ابولفضل برزویی سلام دو تا بندری سفارش دادیم فوققققققق العادددددده تند حتی تصورشم نمیشه کرد وقتی که اعتراض کردیم وقیعانه جواب میدن فلفل مون سری جدید عوض شده شاید از اون هستش ما که دفعه آخرمون بود جهت سفارش دادن 1399/07/01
رحيمي man bjoz inja asln soraq fast foodi digey nemirm vaghean alie hame chish 1399/05/31
نظر لطفتونه امیدوارم بتونیم همیشه مشتریانی مثل شما داشته باشیم که بتونن به ما انرژی مضاعفی برای هر چه بهتر شدنمون باشن و بتونیم لطفشون رو جبران کنیم
مصطفی صالحی سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان پیتزا تک...نظری که میخوام بدم انتقادی هستش و قصد جسارت ندارم به زحمت شما عزیزان! من پیتزا پپرونیبزرگ سفارش دادم! اول از هرچیزی مهم ترین نکته تو هر نوع پیتزایی پنیر اونه!درمورد پنیرش باید بگم خیلی کم لطفی کرده بودید،هیچ پنیری روی پیتزا نبود اصن!نسبت به عکس پیتزایی که تو لیست گذاشته بودید البته،همچنین مقدار ذرت و دلمه هم کم بود! قسمت خوبی که داشت پپرونی های پخته شده بود که عالی بود،فقط اگه یکم ‌نرم‌تر باشن طعم بهتری دارن! در مورد سایز هم باید بگم که من انتظارم خیلی بیشتر بود! قیمت سایز بزرگی که شما زدید با پیتزا خانواده هم‌صنفیاتون و هم‌رده هاتون برابره! پس اگه منظورتون از بزرگ همون خانوادس باید سایز پیتزاتون بزرگتر باشه! اگه هم غیر از این باشه قیمت باید کمتر باشه! درکل اگه پنیر رو در نظر نگیرم از 5 ستاره میشه 4 داد! بازم ممنون از سرویستون!خسته نباشید! 1399/04/10
خیلی از انتقادتون و نوع بیانش کمال تشکر را دارم ولی باید خدمتتون عرض کنم که اصل پپرونی اینه که خود پپرونی دیده بشه و ما بیشتر پنیر رو زیر پپرونی مصرف میکنیم
محسن حسینی پیتزای خیلی تردی بود جوری که نمیشد حتی برش داشت و خوشمزه بود ولی اون تیکه های کالباس وسطش چون مشخص بود کیفیتی نداره حالم و یکساعت بعد بد کرد 1399/03/01
سلام ببخشید از اینکه گفتین کالباسش کیفیت نداره ما داریم از ژامبون مرغ و گوشت مهام استفاده میکنیم که در حال حاضر میشه گفت یکی از بهترین برندهاست
ارمان کباب ترکی خوب بود 1398/12/06
یاسمن 1398/11/16
فائزه حقیقی 1398/07/02
بهناز پیتزا رست بیف سفارش دادم پر ملات و خوب واقعا فکر نمیکردم سبزوار پیتزا به این خوبی داشته باشه 1398/06/06
بهزاد رباطی عالی و با کیفیت مثل همیشه 1398/06/06
مبین شیرزاد پیتزا مخصوصش واقعا لذیذ و عالی بود . حتما که یه بار هم شده امتحانش کنید. 1398/05/27 7:43 PM
Ht اوایل که راه اندازیشد کیفیتش خوب بود ولی این اواخر افت کیفیت داشتن و اکثر مواقع پنیر پیتزاهایی که استفاده میشد حس میکردی که خیلی مونده 1398/05/22
محسنی عالی مثل همیشه👌👌👌👏👏 1398/03/26
حسین کیانی همیشه خوب و عالی . فقط پیک هواس جمع تر باشه 1397/12/29
رحيمي پيتزا مخلوطش خ خوشمزس از همه نظر حتما امتحان كنيد اگ ميدونسم اينحوريه ي بزرگشو سفارش ميدادم ايشالله دفعه بعد واقعن تكه پيكشم ك زود رسيد و خوش برخورد 1397/12/07
ایمان دولت ابادی عالی 1397/11/17
الهه ذاکری 1397/10/05
سبحان وهابی ثانی من یک بار گوشت و قارچ خوردم واقعا بی نظیررررررر بود دمتون گرم حالتون خوش 1397/08/01
بهزاد رباطی دمتون گرم با پیتزا هاتون هم مناسب و هم عالی همیشه پایدار باشبن 1397/06/10
مصطفی 1397/05/07
کاظم خسروجردی خیلی خوب بود 1397/03/18 9:21 PM
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق