سفارش آنلاین غذا > آبمیوه بستنی مظلومی نیا آبمیوه بستنی مظلومی نیا نبش چهارراه پیام نور حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
آبمیوه طبیعی
آب انار ۳۰۰۰۰ تومان +
آب شاتوت ۴۰۰۰۰ تومان +
آب زرشک ۴۰۰۰۰ تومان +
آب انبه ۵۵۰۰۰ تومان +
آب طالبی ۴۰۰۰۰ تومان +
آب سیب ۴۰۰۰۰ تومان +
آب هویج ۳۵۰۰۰ تومان +
آب کرفس ۳۵۰۰۰ تومان +
آب پرتقال ۵۵۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
آب آناناس ۶۰۰۰۰ تومان +
آبمیوه های ترکیبی
آب شاتوت انار ۴۰۰۰۰ تومان +
آب شاتوت پرتقال ۴۰۰۰۰ تومان +
آب شاتوت انبه ۵۰۰۰۰ تومان +
آب زرشک انار ۴۰۰۰۰ تومان +
آب پرتقال انار ۴۵۰۰۰ تومان +
آب سیب کرفس ۴۵۰۰۰ تومان +
آب سیب هویج پرتقال ۵۰۰۰۰ تومان +
آب کرفس هویج پرتقال ۴۵۰۰۰ تومان +
آب سیب هویج ۳۵۰۰۰ تومان +
آب سیب پرتقال ۴۵۰۰۰ تومان +
آب پرتقال هویج ۴۵۰۰۰ تومان +
آب پرتقال کرفس ۴۵۰۰۰ تومان +
آب شاتوت انار زرشک ۵۵۰۰۰ تومان +
آب شاتوت انبه پرتقال ۶۰۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی انبه ۶۰۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی پرتقال ۵۵۰۰۰ تومان +
آب آناناس انبه ٧۰۰۰۰ تومان +
آب کرفس پرتقال ۵۰۰۰۰ تومان +
آب انار توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک
آیس پک شکلاتی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک کارامل ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک نسکافه ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک موز ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک طالبی ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک انبه ۴۵۰۰۰ تومان +
آیس پک آناناس ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شاتوت ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات تلخ ۵۵۰۰۰ تومان +
آیس پک موز کیک ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک موز شکلات ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل کیک ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات تکه ای ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک هلو ۵۰۰۰۰ تومان +
آیس پک بلوبری ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک اسنیکرز بادام زمینی ۵۵۰۰۰ تومان +
آیس پک کوکی ۵۵۰۰۰ تومان +
آیس پک نوتلا ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کره گردو ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل پسته ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک معجون ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات و نسکافه ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک انبه و آناناس ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک توت فرنگی و شاتوت ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کره گردو و وانیل پسته ۶۵۰۰۰ تومان +
آیس پک شکلات و کارامل ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک موز و طالبی ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک نوتلا و وانیل ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک دارک و شکلات ۶۵۰۰۰ تومان +
آیس پک بلوبری و توت فرنگی ٧۰۰۰۰ تومان +
آِس پک آدامس و وانیل ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کارامل و بادام زمینی ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک وانیل و موز ۶۰۰۰۰ تومان +
آیس پک کوکی و نوتلا ٧۰۰۰۰ تومان +
آیس پک طالبی و انبه ۶۰۰۰۰ تومان +
ذرت
ذرت کوچک ۵۰۰۰۰ تومان +
ذرت متوسط ۶۰۰۰۰ تومان +
ذرت بزرگ ۸۰۰۰۰ تومان +
شیک
شیک شکلات ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک توت فرنگی ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک آناناس ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک انبه ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک موز ۴۵۰۰۰ تومان +
شیک نوتلا ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک طالبی ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک بادام زمینی ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک وانیل ۵۰۰۰۰ تومان +
شیک مخصوص ۶۰۰۰۰ تومان +
شیک نارگیل ۵۵۰۰۰ تومان +
شیک لوتوس ۶۰۰۰۰ تومان +
شیک اورئو ۶۰۰۰۰ تومان +
گلاسه
آب انار مخصوص ۴۰۰۰۰ تومان +
انار بستنی ۳۵۰۰۰ تومان +
انار گلاسه ۴۵۰۰۰ تومان +
شاتوت گلاسه ۴۵۰۰۰ تومان +
پرتقال گلاسه ۴۵۰۰۰ تومان +
آناناس گلاسه ۵۵۰۰۰ تومان +
شکلات گلاسه ۶۰۰۰۰ تومان +
فالوده انار ۳۵۰۰۰ تومان +
فالوده بستنی ۴۰۰۰۰ تومان +
فالوده ۳۵۰۰۰ تومان +
معجون
معجون افلاطونی ۹۰۰۰۰ تومان +
معجون انبه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
شیر موز مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
دینامیت بادام زمینی ۶۰۰۰۰ تومان +
معجون ویتامینه 2 نفره ۱۵۰۰۰۰ تومان +
معجون ویتامینه 3 نفره ۱۸۰۰۰۰ تومان +
معجون ترش ۵۰۰۰۰ تومان +
معجون ترش و شیرین ۶۰۰۰۰ تومان +
معجون مینی ٧۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی سرد
شیر موز ۴۰۰۰۰ تومان +
شیر انبه ۵۵۰۰۰ تومان +
شیر خرما ۴۰۰۰۰ تومان +
شیر پسته ۶۵۰۰۰ تومان +
شیر نارگیل ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر خرما انبه ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر موز خرما ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر موز پسته ۵۵۰۰۰ تومان +
شیر بادام ۵۰۰۰۰ تومان +
شیر موز هویج ۴۰۰۰۰ تومان +
شیر موز بستنی ۴۵۰۰۰ تومان +
شیر انبه بستنی ۵۵۰۰۰ تومان +
شیر پسته بستنی ۶۵۰۰۰ تومان +
هویج بستنی ۳۵۰۰۰ تومان +
شیر پسته مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
شیر انبه مخصوص ۸۰۰۰۰ تومان +
آب پرتقال بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
آب سیب بستنی ۴۵۰۰۰ تومان +
آب شاتوت بستنی ۴۵۰۰۰ تومان +
آب انبه بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
آب زرشک بستنی ۵۵۰۰۰ تومان +
آب آناناس بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
آب توت فرنگی بستنی ۶۰۰۰۰ تومان +
کیک
کیک شکلاتی ۴۰۰۰۰ تومان +
کیک هویج گردو ۴۵۰۰۰ تومان +
کیک تیرامیسو ۶۰۰۰۰ تومان +
چیز کیک ۶۰۰۰۰ تومان +
باقلوا ۶۰۰۰۰ تومان +
باقلوا بستنی ٧۵۰۰۰ تومان +
کیک بستنی شکلاتی ۵۵۰۰۰ تومان +
کیک بستنی مغزدار ۶۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران کافی شاپ
آدرس رستوان نبش چهارراه پیام نور
زمان سرویس دهی 10:30 - 16 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
خاطره نیک مرام سلام من 2 تا سفارش آیس پک داشتم خیلی به موقع رسید دستم و طعمش فوق العاده بود 🤎🤎 1403/04/17
محمد مظلومی 1403/04/06
ابوالفضل اب انار سفارش دادم عالی بود با این پکای خوشگل 1403/04/06
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق