سفارش آنلاین غذا > کره کباب زعفرونی کره کباب زعفرونی نبش پاسداران 4 حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیش غذا
ماست موسیر ۱۵۰۰۰ تومان +
ترشی سیر ٢۰۰۰۰ تومان +
ترشی مخلوط ٢۰۰۰۰ تومان +
زیتون سبز ۱۵۰۰۰ تومان +
ماست نعناع ٢۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ٢۰۰۰۰ تومان +
ماست بادمجان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی دو نفره 2 پرس کته زعفرونی،2 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،گوجه،فلفل،دورچین ٢۹۰۰۰۰ تومان +
سینی چهار نفره 4 پرس کته زعفرونی،4 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،1 سیخ بال،1 سیخ بازو، گوجه،فلفل،دورچین ۶۵۵۰۰۰ تومان +
سینی شش نفره 6 پرس کته زعفرونی،6 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،1 سیخ جوجه ترش،1 سیخ جوجه تند،1 سیخ بال،1 سیخ بازو،گوجه،فلفل،دورچین ۹۹۵۰۰۰ تومان +
سینی شاهانه 4 پرس کته زعفرونی،1 سیخ شاه لقمه،1 سیخ لقمه نگینی،کاسه کباب،قرمه گوسفندی،گوجه،فلفل،دورچین ۹۹۵۰۰۰ تومان +
جوجه
کره جوجه زعفرونی سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
کره بال زعفرونی سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
کره بازو زعفرونی سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
کره جوجه ترش سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۹۴۰۰۰ تومان +
کره جوجه تند سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
کره بال زعفرونی تند سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
کره بازو تند سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ کره کباب 100 گرم ٧٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب پنیری 100 گرم ۹٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب دوبل دو سیخ کوبیده 100 گرمی ۱۳۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب دوبل پنیری دو سیخ کوبیده 100 گرمی،پنیر ۱۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه جوجه 180 گرمی ۹٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه پنیری جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۰٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه دوبل دو جوجه 180 گرمی ۱۶۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه دوبل پنیری دو جوجه 180 گرمی،پنیر ۱٧۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه 80 گرمی ۹۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه پنیری 80 گرمی،پنیر ۱۱۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب میکس یک کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب میکس پنیری یک کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب ویژه دو کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی ٢۰۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب ویژه پنیری دو کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی،پنیر ٢٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه دوبل دو چنجه 80 گرمی ۱٧۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه دوبل پنیری دو چنجه 80 گرمی،پنیر ۱۹۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و کباب چنجه 80 گرمی،کوبیده 100 گرمی ۱۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و کباب پنیری چنجه 80 گرمی،کوبیده 100 گرمی،پنیر ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و جوجه چنجه 80 گرمی،جوجه 180 گرمی ۱۸۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و جوجه پنیری چنجه 80 گرمی،جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۹۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب بادمجان کوبیده 100 گرمی،بادمجان دودی ۹۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب بادمجان پنیری کوبیده 100 گرمی،بادمجان دودی،پنیر ۱۱۹۰۰۰ تومان +
غذای پرسی
کته کباب کوبیده یک پرس کته زعفرونی،دو سیخ کوبیده،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۶۵۰۰۰ تومان +
کته کباب جوجه یک پرس کته زعفرونی،دو سیخ جوجه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۹۰۰۰۰ تومان +
کته کباب میکس یک پرس کته زعفرونی،یک سیخ کوبیده،یک سیخ جوجه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱٧۵۰۰۰ تومان +
کته کباب لقمه یک پرس کته زعفرونی،یک سیخ کباب لقمه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱٧۵۰۰۰ تومان +
کته قرمه گوسفندی یک پرس کته زعفرونی،150 گرم قرمه گوسفندی،فلفل،دورچین ٢۹۵۰۰۰ تومان +
کته کاسه کباب یک پرس کته زعفرونی با کاسه کباب و فلفل،دورچین ۳۰۰۰۰۰ تومان +
کته مخصوص زعفرونی 400 گرم برنج ایرانی ۵۰۰۰۰ تومان +
گوجه
گوجه و فلفل سیخی ۱۰۰۰۰ تومان +
نان
نان مخصوص کره کباب ۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری مشکی ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری زرد ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ٢۴۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی کوچک ٢۰۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۳۰۰۰۰ تومان +
لیموناد شیشه ای ٢۰۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ۳۳۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۴۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۵۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد خانواده ۳۰۰۰۰ تومان +
انرژی زا استرانگ ٢۸۰۰۰ تومان +
ویژه
کاسه کباب یک سیخ کوبیده 100 گرمی،یک سیخ جوجه 180 گرمی،یک سیخ چنجه 100 گرمی،نصف سیخ گوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٢۵۵۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی 150 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٢۵۵۰۰۰ تومان +
کباب
کره کباب زعفرونی سیخی 100 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۵۹۰۰۰ تومان +
کره چنجه سیخی 80 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۸۰۰۰۰ تومان +
شاه لقمه سیخی 200 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱۳۰۰۰۰ تومان +
شاه لقمه نگینی سیخی 200 گرم کوبیده با تکه های جوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱۵۰۰۰۰ تومان +
کره چنجه ترش سیخی 80 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱۰۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان نبش پاسداران 4
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 17:30 -23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
nafas کته کتابشون و میکس واقعاااا عالیه اما امروز بال کبابی ازشون گرفتم و واقعا بد مزه بود و مونده و مزه ی زردچوبه میداد امیدوارم اصلاح کنن 1403/03/11
حمید رضا وفایی سلام کیفیت کباب‌ها خیلی بهتر شده اند ، انشا کنار جوجه و کباب‌ها مثل همه ی رستورانها یه دورچینی مثل فلفل کبابی هم بذارید ،خیلی خوب خواهد بود با تشکر 1402/12/25
آروین ساندویچ کره کبابش خیلی خوشمزه بود 1402/08/21
شهاب فارابی به قرآن تو عمرم همچین ساندویچ های خوش مزه ای نخورده بودم 1402/08/11
Kia عالی فقط کمی‌ کباب تلخ یا تندی میزد 1402/07/09
عبدالکریم رشید 1402/06/16
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق