سفارش آنلاین غذا > پیتزا گلستان پیتزا گلستان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1 حداقل سفارش : 20000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ۱۳۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ۱٢۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱٢۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس خردل اضافه ۱۵۰۰ تومان +
نان باگت اضافه ۴۰۰۰ تومان +
برگر
همبرگر مخصوص(گرد) ۹۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ۹۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر با قارچ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر ۹۵۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۹۰۰۰۰ تومان +
چیکن برگر با قارچ ۱۰۰۰۰۰ تومان +
میکس برگر ۱۸۵۰۰۰ تومان +
برگر ذغالی ۹۰۰۰۰ تومان +
پاستا
پاستا چیکن ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پاستا بیف آلفردو ۱۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(خانواده) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ٢٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(خانواده) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزاجوجه و قارچ(خانواده) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(خانواده) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(خانواده) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٢٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(خانواده) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ٢۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۱۴٢۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(متوسط) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱۵٢۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(متوسط) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ٢۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(متوسط) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(متوسط) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(متوسط) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(متوسط) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۸۵۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(مینی) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۹۸۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(مینی) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(مینی) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(مینی) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات(مینی) سس مخصوص،سیب زمینی،قارچ،پیاز،هویج،نخودفرنگی،ذرت شیرین،جعفری،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(مینی) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) سس،کالباس خشک،گوشت چرخ کرده،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،گوجه ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص گلستان(ویژه) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،گوشت چرخ کرده،گوشت فیله،پنیرپیتزا،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ۴٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) سس مخصوص،کوکتل ممتاز،کالباس خشک،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل و گوجه ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراکف(ویژه) سس مخصوص،کراکف پنیر یا سبزی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(ویژه) سس مخصوص،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) سس مخصوص،مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،فلفل،گوجه ۳٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(ویژه) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا قرمه(ویژه) سس مخصوص،قرمه گوسفندی،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل دلمه،گوجه فرنگی ۵۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه و قارچ(ویژه) سس مخصوص،فیله مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت و قارچ(ویژه) سس مخصوص،گوشت فیله گوساله،شنیسل مرغ،قارچ،پنیرپیتزا،فلفل،گوجه ۴۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا ایتالیایی(ویژه) سس مخصوص،ژامبون گوشت،کوکتل ممتاز،قارچ،کراکف،پنیرپیتزا موزرلا،فلفل دلمه،گوجه،کنجد ۳٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا فورسیزنس(ویژه) چهار نوع پیتزا در یک پیتزا ۴٢۵۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سرخ شده قارچ و پنیر مخصوص ۸۵۰۰۰ تومان +
هات چیپسی ۸۰۰۰۰ تومان +
نان سیر ۶۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۶۵۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارانی ۵۰۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۵۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه دوبل ۱٧۰۰۰۰ تومان +
سالاد سزار گلستان ۱٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ رست بیف ۱۵۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک ٧٢۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت مخصوص ۸۵۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ ٧۰۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ(تنوری) ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت(تنوری) ۱۳۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
کباب ترکی(پرسی) ٢۰۰۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل گوشت ۶۵۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ٧٧۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ٧۵۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ۸۸۰۰۰ تومان +
بندری باگت ۶۵۰۰۰ تومان +
بندری(پرسی) ۱٢۵۰۰۰ تومان +
همبرگر(دستی) ۸۰۰۰۰ تومان +
مکدونالد ۱۸۵۰۰۰ تومان +
مرغ ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ جوجه ۸۰۰۰۰ تومان +
جوجه با قارچ و پنیر ۹٢۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۹٢۰۰۰ تومان +
هات رویال ۱۱۰۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر ٧۵۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر ۹۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله کلاسیک ۱٢۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله VIP ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ بمبی
زاپاتا ۱۸۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با گوشت گوسفندی 180 گرم ۱٢۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه با قارچ با گوشت گوسفندی 180 گرم ۱۳۵۰۰۰ تومان +
هات رویال دوبل با قارچ و پنیر ۱۸۵۰۰۰ تومان +
ژامبون گوشت بمبی ۱۴۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری بمبی ۱۸۵۰۰۰ تومان +
میکس برگر با قارچ و پنیر بمبی ۱۹۵۰۰۰ تومان +
بمب گلستان ٢۴۰۰۰۰ تومان +
سوخاری
فیله مرغ سوخاری ساعت 21 به بعد،چهار تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
جوجه سوخاری ساعت 21 به بعد، 200 گرم جوجه تکه ای، کاهو، گوجه، خیار شور، قارچ، سیب زمینی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ساعت 21 به بعد ۸۵۰۰۰ تومان +
فیله پنیری سوخاری ساعت 21 به بعد، 4 قطعه فیله با دورچین قارچ و سیب زمینی ۱۸۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
دوغ قوطی ۱۸۵۰۰ تومان +
آب گازدار لیمویی ۱۸۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی خانواده ٢۶۵۰۰ تومان +
نوشابه بطری(مشکی) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۴۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۳٢۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۴۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ٢۴۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده لیموناد ٢٧۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(سفید) ۱۴۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان 24 متری انقلاب - خیابان بوستان - نبش بوستان 1
زمان سرویس دهی 10:30 - 16 و 18 - 23:30
حد اقل سفارش 20000 تومان
هزینه ارسال 20000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 20000 الی 25000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
صالحی زاپاتاش حجمش خوبو سیرکنندس.ساندویچ قارچ برگر با پنیرشم خیلی خوبه ولی سوخاریاش واقعا خوب نیست و باید تو طرز تهیش تجدید نظر بکنین 1403/03/06
نیما کیفیت خیلی خیلی پایین اومده پیتزا گوشت و قارچ گرفتم همش قارچ بود فقط همبرگرفتم خام بود و پراز خیارشور و کاهو 1403/02/10
مژگان یه همبر گرفتم خوب بود 1402/04/30 10:14 PM
علیرضا حیدری درود اکثر فست فود سبزوار تست کردم. گلستان از نامبروان ها بوده،ولیکن الان نمیدونم چرا پیتزا کیفیت کم شده و پیک واقعا بی ادب بود. از مدیریت توقع پیگیری لازم 1402/03/20
مهدی علیزاده ساندویچ رست بیف گرفتیم عالی بود 1401/08/14
موسوی ساندويچ قارچ برگرد بسيار بي كيفيت و سرد بود 1401/06/26
حمید آتش افروز از وقتی گوشت گرون شده اینا پیتزا فروشها هم‌پیتزا رو گرون کردن درسته مثل‌ ای نیس. ولی الان ب جای گوشت همش کالباس میزارن.من بحساب خوبشو سفارش دادم.ولی اینقدر کالباس داشت که نگو. دیگه پیتزا هم‌فایده نداره 1401/04/26
اریا همبرگر هاشون بسیار خوبه 1401/03/02
فاطمه توکلی هزینه اضافه ک میگیرن سفارش هم ک دیر میارن…حداقل انتظار کیفیت غذای خوب داشتم که از همونم خبری نبود☹️ ای کاش نظراتتونو میخوندم منصرف میشدم از سفارش این یذره پول چیزی نیس ولی مشتری نمتونین نگه دارین واقعا باید کار بشه 1401/02/16
ستاره کوشکی من همبرگر با قارچ و پنیر سفارش دادن فقط همبرگر ساده برام اوردن ساندویچ چیکن هم مزه نداشت اصلا😐 1401/01/18
الهه کاویان پیتزا و نون سیر سفارش دادم خمیر بود نون سیر افتضااااح بود 1400/12/27
miss_Dolat سفارشم پیتزا خانواده مخصوصگلستان خیلی خوب بود😍 ولی به جای نوشابه سفید🥺 مشکی گذاشته بودید😩اصلا دوست نداشتیم نخوردیم 1400/11/19
امید تدین فر خوبه ولی من میکس برگر سفارش دادم مزه ش خیلی خوب نبود. 1400/11/18
مهدی علیزاده ساندویچ همبرتون عالیه 1400/10/23
رویا عالی 1400/09/20
مجید دانشور بسیار بی کیفیت 1400/09/04
فهیمه فرزان پیتزا مرغ و قارچ خیلی عااااالی بود بابت کیفیت خوب و مواد تازه خیلی ممنونم👍 1400/08/11
امیر حسین بیدی 1400/07/24
عاطفه بدیعیان ساندویچ زاپاتا خیلی خوشمزه است و ولی امروز ما شش تا سفارش دادیم یک دونه از ساندویچ بدون برگر بود .‌‌‌خدایی پنجاه درصد طعمش بخاطر برگر خوشمزه هست. 1400/07/14 3:30 PM
سامان ابارشی سلام، خسته نباشید، یه انتقاد داشتم خدمتتون متاسفانه امشب سفارش فیله سوخاری داشتیم هم زمان زیادی طول کشید تا برسه هم اینکه خیلی خیلی سرد شده بود متاسفانه از کیفیت عذا خیلی خیلی کم شده بود 1400/07/04
فاطمه بهفرد سلام پتزا سفارس دادم خوب بود ممنون 1400/06/28
Abbas.sh با سلام .دیشب پیتزا و قارچ سوخاری سفارش دادم. متاسفانه کیفیت قارچ سوخاریتون بشدت افت کرده 1400/06/18
هوشیار. پیتزای مخصوص گلستان خیلی خوشمزه بود .مرسی .هم به موقع اومد هم داغ بود. تشکر فراوان 1400/06/17
امیر دانش طلب من مرغ سفارش دادم خیلی شور بود 1400/04/19
فرید 1400/01/26
روشنک اسحاقیان سلام . من امشب چیز برگر بدون قارچ سفارش دادم واقعااااااا بد بود من مشتری همشگی شما بودم ولی واقعاااا امشب ناراضیم ... چون پنیر پیتزا نداشت مثل همیشه و انقد چرب بود که دل رو میزد .... درضمن دفعه اولم نیست چیزبرگر سفارش میدم ... امشب خیلی بد بود واقعا 1399/11/17
سلام چیزبرگر خودش چربی بالایی نداره وغیر از برگر ان یک لایه پنیر ورقه ای وچیز برگر تو منو ما یکی از پرفروش ترین ساندویچ هستش ما سعی تلاش خود را میکنیم که با همین شدت شلوغی بازار بتونیم کیفیت رو هم سر جای خودش نگه داریم
فاطمه داورزنی با سلام. من امروز پیتزا گوشت سفارش دادم اصلا مثل همی شه نبود و کیفیتش پایین 1399/11/02
سلام درسته با عرض پوزش مشکل فقط مال پنیر بود که ما هم یه کم دیر متوجه شدیم یعنی یکی از پنیر پیتزاهامون که شرکت معتبری هم هست مشکل داشت وبا لطف نظرات شما ایراد برطرف شد
محسن حسینی درود، من پیتزا قارچ و گوشت خانواده سفارش دادم، باینکه گرم بدستم رسید ولی اصلا پنیرش کش نمیومد یعنی اصلااا ها، و از شکل ظاهرش هم که بخوابم بگم به محض اینکه دیدمش تو ذوقم خورد انگار بیات بوده و دوباره گرمش کردن فرستادن چون اگر بدترین پنیر پیتزا هم میزدن و تازه بود یکم کش میومد، اینم عرض کنم که عکس گرفتم ازش ولی متاسفانه اینجا برای اینکه عکس هم کنار نظرمون قرار بدیم تعبیه نکردند، جز بحث بیات بودنش مقدار قارچ و گوشتش مناسب بود، به قول معروف اینم شانس مایه 1399/10/25
سلام خدمت شما عرض شما درسته بله مشکل از پنیر بود که خیلی خشک بود ونظرات شما رو که دیدم متوجه شدم که یک پنیر ایراد داره که پنیر یک کارخانه‌ رو لغو کردم از امروز مشکل حل شد
مسعودمصطفوی سلام‌ وقتتون بخیر خواستم تشکر کنم‌ازتون بابت سرویس دهی و کیفیت خوبتون من پیتزا خانواده سفارش دادم واقعا عالی بود انشالله ک برقرار باشین و موفق❤❤ 1399/10/07
سلام نوش جان خوشحالیم از اینکه از کیفیت غذا وسرویس دهی مجموعه ما راضی هستید
مقدسی مثل همیشه پیتزاها داغ و تازه میرسن به دستمون پبتزا جوجه و قارچتون حررف نداره همیشه گلستان اولین انتخاب ماست. 1399/10/07
سلام نوش جان امیدوارم همیشه بتونیم غذاها رو به وقت وداغ دست همه مشتریان عزیز برسونیم
محمد هادی همبر با قارچ و پنیر سفارش داد اما صلا کیفیت خوبی نداشت.متاسفانه منجر به دل‌ درد شد 1399/10/03
سلام خیلی ناراحت هستیم بابت اینکه شما از کیفیت همبرگر ما راضی نبودید امیدواریم بتونیم در اینده جبران کنیم
سرائی سلام من چندین ساله مشتری تون هستم ...چیزبرگر ویژه گوسفندی سفارش دادم ولی اصلا خوب نبود ...خیلی کیفیت غذاهاتون افت کرده ...تو گوشتش یه چیزایی بود ک جویده نمیشد در کل راضی نبودم بازم ممنون 1399/09/19
مقدسی پیتزا ایتالیایی تون حرف نداشت 1399/09/17
سید محمد شهرایینی من که از پیتزاراضی نبودم 1399/08/06
ممنون از نظرتون امیدواریم در اینده بتونیم اگه کم وکاستی بوده جبران کنیم
صبا سیاحی سلام. بسیار عالی. هم سفارش خیلی زود به دستم رسید. هم بسیار خوشمزه و با کیفیت بود. متشکرم 1399/07/11
نوش جان به امید دیدار مجدد
امیر ضمن سلام و خداقوت. ایندفعه متاسفانه جالب نبود.ساندویچ رست پیف سفارش دادم . بی نمک. گوشتش تازه بود و نرم ولی یه مزه خاص میداد. قارچ و پنیر که نه طعمش متوجه شدم نه هر چی گشتم پیدا کردم .. 1399/07/04
با سلام گوشت گوساله هر روز تازه تهیه میشه واگه کم نمک وبی مزه بوده کم سلیقگی اسپز بوده
پارسائی خیلی خوبه که رضایت مشتری براتون مهمه.ممنون بابت جبران 1399/07/01
عباس ایزی عالیه 1399/06/24
زرقانی 1399/05/21
سارا برزویی ساندویچ رست بیف هاتون عالیه👌 پیتزا گوشت و قارچتونم خوردم و خوبه.ساندویچ های چیزبرگرتونم حرف نداره. 1399/05/08
سلام ممنون نوش جان خوشحالیم از اینکه از مجموعه ما راضی هستید
amir sobhan کیفییت افتصاح 1399/04/08
سلام متاسفیم از اینکه از غدای مجموعه ما راضی نبودید امیدوارم در اینده بتونیم غذایی خوب وبه سلیقه شما ارسال کنیم
مرادی کیفیت پیتزاتون بهتر میتونه باشه👎 1399/02/27
سلام خدمت اقای مرادی عزیز باز هم سعی وتلاش میکنیم تا کیفیتمون بیشتر وبالاتر بره
مهدی ذاکری 1398/12/04
جلالی کیا ساندویچ مکدونالدش عالی بود پیتزا مخصوصش هم خوشمزه بود... موفق باشید 1398/11/15
نوش جان به امید دیدار
Ht هات چیپسی سفارش دادم خیلی خوب بود ولی پیتزا سبزیجات بر خلاف سری های قبل خوب نبود یکی اینکه از نخود فرنگی توش استفاده شده بود که علاوه بر اینکه کلن تو پیتزا نخود فرنگی جالب نمیشه به نظرم ، نپخته هم بود و زیر دندون میومد خمیر پیتزاش هم کیفیت خوبی نداشت بر خلاف گذشته انگار مونده باشه اون حالت بود چون رنگش به زردی میزد و کمی خشک بود با مزه نه چندان خوب اینکه وقت میزاریم و نظرات رو با جزئیات میگیم چون دلمون میخواد امثال پیتزا گلستان که از قدیمی های شهر هست همیشه نامبر وان باشه و بالا و پایین نشه کیفیتش 1398/07/04
مهدی بروغنی 1398/06/04
محمد ابراهیمی پر ملات و عالی 1398/05/18
محمد امین ایزی عالي 1398/05/11
علی ساجدی فر 👌 1398/04/06
ارمان 1398/04/05
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق