سفارش آنلاین غذا > فست فود آریا فست فود آریا اسدآبادی - رو به روی باغ ملی حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
برگر ۹۰۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
قارچ برگر برگر،قارچ،پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مک دونالد 2 عدد برگر،ژامبون،قارچ،پنیر ۱۸۰۰۰۰ تومان +
دوبل برگر 2 عدد برگر ۱۶۰۰۰۰ تومان +
غول برگر 4 عدد برگر،ژامبون،قارچ،پنیر ۳٢۰۰۰۰ تومان +
برگر ویژه آریا 2 عدد هات داگ،2 عدد برگر،300 گرم ژامبون،قارچ،پنیر ۳۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس خشک،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۳۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص آریا(خانواده) کالباس خشک،گوشت چرخی،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۳۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۴۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) فیله مرغ،پنیر،قارچ ۳۵۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس خشک،پنیر،قارچ ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(خانواده) کالباس پپرونی،پنیر،قارچ ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(خانواده) گوشت رست بیف،فیله مرغ،پنیر،قارچ ۳۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکو(خانواده) کالباس خشک،فیله مرغ،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ۳۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا مخصوص(دو نفره) کالباس خشک،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ٢۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص آریا(دو نفره) کالباس خشک،گوشت چرخی،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(دو نفره) گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۳۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(دو نفره) فیله مرغ،پنیر،قارچ ٢۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دو نفره) کالباس خشک،پنیر،قارچ ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) کالباس پپرونی،پنیر،قارچ ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(دو نفره) گوشت رست بیف،فیله مرغ،پنیر،قارچ ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکو(دو نفره) کالباس خشک،فیله مرغ،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس خشک،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص آریا(متوسط) کالباس خشک،گوشت چرخی،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) فیله مرغ،پنیر،قارچ ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس خشک،پنیر،قارچ ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس پپرونی،پنیر،قارچ ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(متوسط) گوشت رست بیف،فیله مرغ،پنیر،قارچ ٢٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکی(متوسط) کالباس خشک،فیله مرغ،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس خشک،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص آریا(مینی) کالباس خشک،گوشت چرخی،گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۱٢۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت رست بیف،پنیر،قارچ ۱۶۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) فیله مرغ،پنیر،قارچ ۱۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس خشک،پنیر،قارچ ۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) کالباس پپرونی،پنیر،قارچ ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مینی) گوشت رست بیف،فیله مرغ،پنیر،قارچ ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مکزیکو(مینی) کالباس خشک،فیله مرغ،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد نودل ۳۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ۵۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه ۱٢۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر مخصوص 120 گرم،3 نان ۸۰۰۰۰ تومان +
همبر مخصوص با قارچ و پنیر 120 گرم،3 نان ۱۱۰۰۰۰ تومان +
همبر مخصوص کوچک 60 گرم همیر دستی ۵۵۰۰۰ تومان +
همبر مخصوص(نان فرانسوی) 200 گرم ۱۳۵۰۰۰ تومان +
همبر مخصوص با قارچ و پنیر(نان فرانسوی) 200 گرم ۱۶۵۰۰۰ تومان +
همبرگر ماشینی 3 نان ۵۰۰۰۰ تومان +
کباب لقمه 3 نان ۵۰۰۰۰ تومان +
مرغ 100 گرم،3نان ۸۰۰۰۰ تومان +
مرغ با قارچ و پنیر 100 گرم،3 نان ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مغز 100 گرم،3 نان ۱۱۰۰۰۰ تومان +
گوشت 100 گرم رست بیف،3 نان ۱۳۰۰۰۰ تومان +
گوشت با قارچ و پنیر 200 گرم رست بیف،قارچ،پنیر،3 نان ٢٢۰۰۰۰ تومان +
یونانی گوشت،مرغ،قارچ،پنیر،200 گرم،3 نان ٢۰۰۰۰۰ تومان +
بندری 3 نان ۶۰۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر 3 نان ۹۰۰۰۰ تومان +
بندری(نان فرانسوی) ۹۰۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر(نان فرانسوی) ۱٢۰۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون 200 گرم،نان فرانسه ۱۰۰۰۰۰ تومان +
کالباس خشک 150 گرم،نان فرانسه ٧۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری 280 گرم ژامبون،قارچ،پنیر ۱۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا 250 گرم،نان فرانسه ۱٢۰۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل 180 گرم،نان فرانسه ۶۵۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر 280 گرم،نان فرانسه ۸۵۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ 200 گرم،نان فرانسه ٧۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر 300 گرم،نان فرانسه ۹۰۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری 200 گرم،نان فرانسه ٧۰۰۰۰ تومان +
بلغاری با قارچ و پنیر 280 گرم،نان فرانسه ۹۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
ایستک شیشه ای ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد شیشه ای ٢۱۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی شیشه ای ۱۶۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
دوغ گرینه کوچک ۱۶۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
آب گازدار ۱۶۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۶۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۴۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده آبعلی ٢۶۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولوبت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳٢۰۰۰ تومان +
نوشابه لیموناد خانواده ٢۸۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان اسدآبادی - رو به روی باغ ملی
زمان سرویس دهی 9 - 16 و 17:30 - 23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 22000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 22000 الی 25000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
مهدیه بیدخوری عالی 1403/01/15
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق