سفارش آنلاین غذا > کره کباب زعفرونی کره کباب زعفرونی نبش پاسداران 4 حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
پیش غذا
ترشی مخلوط ٢۰۰۰۰ تومان +
ترشی فلفل ٢۰۰۰۰ تومان +
ترشی سیر ٢۰۰۰۰ تومان +
زیتون پرورده ۱۵۰۰۰ تومان +
ماست نعناع ۱۵۰۰۰ تومان +
ماست بادمجان ٢۰۰۰۰ تومان +
زیتون سبز ۱۵۰۰۰ تومان +
ماست موسیر ۱۰۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
سینی دو نفره 2 پرس کته زعفرونی،2 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،گوجه،فلفل،دورچین ٢۶۰۰۰۰ تومان +
سینی چهار نفره 4 پرس کته زعفرونی،4 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،1 سیخ بال،1 سیخ بازو، گوجه،فلفل،دورچین ۵۹۵۰۰۰ تومان +
سینی شش نفره 6 پرس کته زعفرونی،6 سیخ کوبیده،1 سیخ جوجه،1 سیخ جوجه ترش،1 سیخ جوجه تند،1 سیخ بال،1 سیخ بازو،گوجه،فلفل،دورچین ۹۰۰۰۰۰ تومان +
سینی شاهانه 4 پرس کته زعفرونی،1 سیخ شیشلیک،1 سیخ شاه لقمه،1 سیخ شاه لقمه نگینی،1 سیخ جوجه زعفرونی،گوجه،فلفل،دورچین ۹۱۰۰۰۰ تومان +
جوجه
کره جوجه زعفرونی سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
کره بال زعفرونی سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
کره بازو زعفرونی سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۰۰۰۰ تومان +
کره جوجه ترش سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۹۰۰۰۰ تومان +
کره جوجه تند سیخی 180 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
کره بال زعفرونی تند سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
کره بازو تند سیخی 300 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ کره کباب 100 گرم ۶۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب پنیری 100 گرم ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب دوبل دو سیخ کوبیده 100 گرمی ۱٢٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب دوبل پنیری دو سیخ کوبیده 100 گرمی،پنیر ۱۳٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه جوجه 180 گرمی ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه پنیری جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه دوبل دو جوجه 180 گرمی ۱۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره جوجه دوبل پنیری دو جوجه 180 گرمی،پنیر ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه 80 گرمی ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه پنیری 80 گرمی،پنیر ۱۰۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب میکس یک کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی ۱۳۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب میکس پنیری یک کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۵۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب ویژه دو کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی ۱۹٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب ویژه پنیری دو کوبیده 100 گرمی،یک جوجه 180 گرمی،پنیر ٢۰٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه دوبل دو چنجه 80 گرمی ۱۶۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه دوبل پنیری دو چنجه 80 گرمی،پنیر ۱۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و کباب چنجه 80 گرمی،کوبیده 100 گرمی ۱۴۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و کباب پنیری چنجه 80 گرمی،کوبیده 100 گرمی،پنیر ۱۵۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و جوجه چنجه 80 گرمی،جوجه 180 گرمی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره چنجه و جوجه پنیری چنجه 80 گرمی،جوجه 180 گرمی،پنیر ۱۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب بادمجان کوبیده 100 گرمی،بادمجان دودی ۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کره کباب بادمجان پنیری کوبیده 100 گرمی،بادمجان دودی،پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
غذای پرسی
کته کباب کوبیده یک پرس کته زعفرونی،دو سیخ کوبیده،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۵۵۰۰۰ تومان +
کته کباب جوجه یک پرس کته زعفرونی،دو سیخ جوجه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۸۰۰۰۰ تومان +
کته کباب میکس یک پرس کته زعفرونی،یک سیخ کوبیده،یک سیخ جوجه،یک گوجه،فلفل،دورچین ۱۶۵۰۰۰ تومان +
کته کباب شیشلیک یک پرس کته زعفرونی،یک سیخ شیشلیک،یک گوجه،فلفل،دورچین ۴٧۵۰۰۰ تومان +
کته مخصوص زعفرونی 400 گرم برنج ایرانی ۴۵۰۰۰ تومان +
گوجه
گوجه و فلفل سیخی ۸۰۰۰ تومان +
نان
نان مخصوص کره کباب ۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری مشکی ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری زرد ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی مشکی ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی زرد ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی سفید ۱۹۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ آبعلی کوچک ۱۶۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢٢۰۰۰ تومان +
لیموناد شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده مشکی ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده زرد ٢۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده سفید ٢۹۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۴۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
آب گازدار ۱٧۰۰۰ تومان +
انرژی زا استرانگ ٢۸۰۰۰ تومان +
انرژی زا ویتامین C ٢۰۰۰۰ تومان +
ویژه
کاسه کباب یک سیخ کوبیده 100 گرمی،یک سیخ جوجه 180 گرمی،یک سیخ چنجه 100 گرمی،نصف سیخ گوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٢۴۰۰۰۰ تومان +
قرمه گوسفندی 150 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٢۳۰۰۰۰ تومان +
کباب
کره کباب زعفرونی سیخی 100 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۵۳۰۰۰ تومان +
کره چنجه سیخی 80 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ٧۵۰۰۰ تومان +
شاه لقمه سیخی 200 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱۱۰۰۰۰ تومان +
شاه لقمه نگینی سیخی 200 گرم کوبیده با تکه های جوجه،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۱۳۰۰۰۰ تومان +
کره چنجه ترش سیخی 80 گرم،نان همراه غذا نمی باشد لطفا در صورت لزوم نان را از منو انتخاب کنید ۹۰۰۰۰ تومان +
شیشلیک 5 تکه ۴۳۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود رستوران و کترینگ
آدرس رستوان نبش پاسداران 4
زمان سرویس دهی 10 - 16 و 17:30 -23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
آروین ساندویچ کره کبابش خیلی خوشمزه بود 1402/08/21
حمید رضا وفایی چنجه و جوجه ها خوب بودند ولی کوبیده ها هم خیلی کوچیکه بود و هم خیلی مزه ی چربی میداد 1402/08/19
شهاب فارابی به قرآن تو عمرم همچین ساندویچ های خوش مزه ای نخورده بودم 1402/08/11
Kia عالی فقط کمی‌ کباب تلخ یا تندی میزد 1402/07/09
عبدالکریم رشید 1402/06/16
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق