سفارش آنلاین غذا > پیتزا پازل پیتزا پازل درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا مخصوص پازل(بزرگ) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٢۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(بزرگ) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(بزرگ) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ٢٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(بزرگ) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۴۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(بزرگ) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ۳۰۵۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص پازل(متوسط) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(متوسط) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ٢۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ٢۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۱۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(متوسط) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ٢۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص پازل(مینی) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ۱۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۱۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۹۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(مینی) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ۱۵۴۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده ۵٢۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با قارچ و پنیر ۸۹۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ژامبون سیب زمینی،ژامبون،کوکتل،پنیر،قارچ ۱٢۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ مرغ سیب زمینی،مرغ،پنیر،قارچ ۱۸۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ گوشت سیب زمینی،گوشت،پنیر،قارچ ۱۹۹۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ویژه ژامبون،رست بیف،مرغ،پنیر،قارچ ٢۱۴۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
پیتزا غول ویژه(دو نفره) ژامبون،مرغ،رست بیف،گوشت چرخی،کوکتل،پنیر،قارچ ۴۵۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز ویژه(دو نفره) ژامبون،گوشت فیله،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ۴٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط ویژه(دو نفره) ژامبون،کوکتل،پنیر،قارچ ٢٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی ویژه(دو نفره) ژامبون تند،پنیر،قارچ ٢۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ ویژه(دو نفره) گوشت،قارچ،پنیر ۴۵۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص ویژه پازل(دو نفره) ژامبون،گوشت چرخی،قارچ و پنیر اضافه ۳۱۶۰۰۰ تومان +
سالاد
سالاد کلم قرمز 250 گرم سیب زمینی،کلم قرمز،ذرت،هویج،نخود فرنگی،خیارشور و ... ۴۵۰۰۰ تومان +
سالاد کلم قرمز 500 گرم ۹۰۰۰۰ تومان +
سالاد کلم سفید 250 گرم سیب زمینی،کلم سفید،ذرت،هویج،نخود فرنگی،خیارشور و ... ۴۵۰۰۰ تومان +
سالاد کلم سفید 500 گرم سیب زمینی،کلم سفید،ذرت،هویج،نخود فرنگی،خیارشور و ... ۹۰۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارونی(سس مخصوص) 250 گرم ۴۵۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارونی(سس مخصوص) 500 گرم ۹۰۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارونی(سس سفید) 250 گرم ۴۵۰۰۰ تومان +
سالاد ماکارونی(سس سفید) 500 گرم ۹۰۰۰۰ تومان +
سالاد الویه مرغ 250 گرم ۵۰۰۰۰ تومان +
سالاد الویه مرغ 500 گرم ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مخصوص پازل مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ و پنیر ۱۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ مخلوط پازل ژامبون،هات داگ،سس مخصوص،قارچ و پنیر ۱۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ زاپاتا هات داگ،برگر،رست بیف،مرغ،قارچ و پنیر ٢٧۴۰۰۰ تومان +
مکدونالد نان گرد دو عدد برگر،دو برگ ژامبون گوشت،قارچ و پنیر ٢۶۴۰۰۰ تومان +
مک دونالد نان فرانسه ٢٧۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری ۶۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ ۵۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد کالباس 60%،چیپس،سس مخصوص ۶٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ویژه ژامبون 70%،قارچ،چیپس،سس مخصوص ۹۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد رویال ژامبون،قارچ،چیپس،پنیر گودا ۱۱٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۱۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر ۸۹۰۰۰ تومان +
چیز برگر نان باگت ۱۶۴۰۰۰ تومان +
چیز برگر نان گرد ۱۵۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر ۱٧۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر ۱۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر ۸۹۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه رست بیف،مرغ،برگر،ژامبون،قارچ و پنیر ٢۱۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری ۱۱۴۰۰۰ تومان +
همبر بندری ۱۰۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه پازل ٢۱٧۰۰۰ تومان +
کوکتل ۵۹۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ۸۴۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۱۴۴۰۰۰ تومان +
بندری پرسی ۱٢۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۱۴۹۰۰۰ تومان +
فلافل ۴۴۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر ۶۹۰۰۰ تومان +
فلافل ویژه فلافل،ژامبون،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۸۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی ۸۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ ۸۹۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۱۱۴۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۳۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۳۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ٢۴۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢۴۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۳۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳٧۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۳۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ٢۴۰۰۰ تومان +
لیموناد شیشه ای ۱٧۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٢۴۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه
زمان سرویس دهی 12:30 الی 16 و 18 الی 23:30
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
الهه کاویان سلام.پیتزا مرغ.خوشمزه بود ولی چقدر نون زیر پیتزا ضخیم و سفت و خشک شده بود.هر لحظه ممکن بود دندونت بشکنه.قبلا اینطوری نبود هاحجم مواد هم کم شده بجاش خمیرو ضخیم کردید.لااقل انقدر سفففت نباشه 1403/04/11
رضا خسروی پیتزا گوشت وقارچ خوب بود،ولی نسبت به قبل از حجم گوشت به نظر کم شده بود 1402/07/09
مریم پورسعادت پیتزا مخصوص گرفتم‌خوب بود نسبت به قیمتش👌🏻 1401/08/27
الهه کاویان بنظر من هم قیمتاشون خوبه هم کیفیت غذاهاشون امیدوارم خوب بمونه 1401/08/02
زرقانی ممنون که پنج تومن پول سس گرفتین و سس نذاشتین🙏 1401/05/12
S ساندویچ سرد گرفتیم، کیفیتش متوسط روبه پایین بود. نونش که مونده بود و کیفیت ساندویچ هم واقعا معمولی بود. 1401/05/10
آرش كروجي برای اولین بار پیتزا مخصوص پازل سفارش دادم.اصلا خوب نبود متاسفانه 1401/02/06
معصومه زاهدی پور پیتزا مخصوص عالی بود همبر هم همینطور 1400/12/25
ر.مصلح یه پیتزا دونفره و یه ساندویچ پیتزا گرفتیم پیتزا که کلا سوخته بود. بعدشم مسموم شدیم😐 1400/12/12
ftm پیتزاش خیلی خشک بود 1400/11/21
حسن رحیمی 1400/06/15
نرگس پیتزا خانواده سفارش دادیم ولی اندازه دو نفره بود. حجم مواد به شدت کم بود. ولی حسابی برشته بود 1400/06/01
فرنوش خسروی خواه پیتزا مخلوط افتضاح بود 1400/05/27
ریحانه احمدزاده خیییلی دیر میارین از 45دقه هم گذشت 1400/05/22
آروین کیفیت پیتزا پایین بود مخصوصا نوع پنیرش همبرگر هم بوی گوشتش افتضاح بود 1400/05/21
علیرضا پیتزای مخصوص سرآشپزش عالی بود بلعکس خلیج 1400/02/26
جلالی کیا بخاطر پیتزاتون مشتری دایمتون بودم ولی ساندویچ فلافل با قارچ و پنیرتون به شدت بد و مونده بود.. فلافل اونقد موادش مونده بود که دچار مسمومیت شدم و دیگه ازتون خرید نمیکنم... متاسفم که با سلامتی مردم توی این شرایط بد کرونایی اینقد راحت بازی میکنید 1400/02/09
S ساندویچ هات داگ خوب بود فقط قارچ وپنیرش مزه سوختگی میداد اماپیتزا گوشت وقارچ واقعاکیفیت قبلو نداشت وبه شدت سوخته وخشک بود. 1400/02/07
فهیمی بدترین ساتدویچ پیتزایی که خوردم 1400/01/13
سرائی پیتزا گوشت و قارچ گرفتم اصلا خوب نبود و روش پر کنجد بود ک من دوست نداشتم اصلا خمیرش خوب نبود اصلا راضی نبودم 1399/12/12
ماندانا کرمانیان پیتزاش عالیه و قیمت مناسب 😍 1399/12/05
S پیتزاگوشت وقارچ عالی👌 1399/09/26
علیرضا لعل یکی از افتضاح تربن ساندویچ های هات داگی که سفارش دادم و برام اوردن !حدوده دو سومش سهمه سطل زباله شد 1399/02/28
رحیمی کیفیت عالی ،حتما چیزدیگری رو امتحان کنيد 1398/11/15
جلالی کیا 1398/11/09
علی حسن آبادی پیتزاهاش نه ولی سادویچاش مخصوصا هات داگ قارچو پنیر یا همبر قارچو پنیرش عالیه👌🏻 1398/05/30
مسعود خشاوه ازین بدتر ندیده بودم... سیب زمینی پنیریو توی فویل پیچیده بودن همش چسبیده بود ب فویل... حیف پول 1398/03/13
محمد امین ایزی بسیار عالی خوش مزه مخصوصا زاپاتاش 1398/03/02
آزاده حسن نژاد پیتزاش افتضاحه. اصلا نمی ارزه سوخته بود و داغون 1398/01/11
مهدی تاج سلام پیتزا مخلوطش بسیار عالیه 1398/01/10
هادی صفوی خواهشان رو پیتزا روغن نریز 😂 1397/10/05
الناز سیب زمینی با قارچ و پنیرش عالی بود... 1397/09/19
صارم 3تا پيتزاشو تست كرديم متاسفانه اصلا رضايت بخش نبوده و خوب نيست ولي دوستان از ساندويچش راضي بودن... 1397/03/27
مهدی بابایی بهترین ساندویچ های شهر با کیفیت بالا وپولی که میگیره حلاله چون پر ملاته 1397/03/15
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق