سفارش آنلاین غذا > فست فود رومانو فست فود رومانو میدان فاطمی - ابتدای ابن یمین شرقی حداقل سفارش : 40000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
زغالی برگر برگر،کاهو،گوجه،خیارشور،نان گرد ۹۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر،کاهو،گوجه،خیارشور،قارچ،پنیر گودا،سس مخصوص،نان گرد ۱۰۵۰۰۰ تومان +
ماشروم برگر برگر،کاهو،گوجه،خیارشور،سس مخصوص،نان گرد ۱۱۰۰۰۰ تومان +
بیف برگر برگر،کاهو،کلم،قارچ،پنیر پیتزا،گوشت ریش شده گوساله،سس مخصوص،نان گرد ۱۸۰۰۰۰ تومان +
زینگر برگر،کاهو،فیله مرغ طعم دار شده،پنیر پیتزا،قارچ،سس مخصوص،نان گرد ۱۸۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر،کاهو،کلم،گوجه،قارچ،پنیر پیتزا،ژامبون گوشت،سس مخصوص رومانو،نان گرد ۱۴۰۰۰۰ تومان +
غول برگر 2 عدد برگر،کاهو،گوجه،خیارشور،قارچ،ژامبون خانگی،پنیر گودا و چدار،سیب زمینی خلالی،نان گرد ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پاستا
پاستا کلاسیک پنه،گوشت ریش شده مرغ و گوساله،قارچ،پنیر پارمیسان،کره ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پاستا چیکن آلفردو پنه،مرغ تکه ای،قارچ،پنیر پارمیسان،سس آلفردو ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پاستا بیف آلفردو پنه،گوشت گوساله رست شده،قارچ،پنیر پارمیسان،سس آلفردو ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (دونفره)
پیتزا ویژه رومانو(دو نفره) جوجه گریل شده،برگر،هات داگ،پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(دو نفره) کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(دو نفره) پپرونی،گوشت چرخ شده اعلا،کالباس،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده اعلا،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(دو نفره) برگر کبابی،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(دو نفره) فیله مرغ ریش شده،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(دو نفره) گوشت ریش شده گوساله،فیله مرغ ریش شده،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(دو نفره) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه، سس مخصوص رومانو ۳۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بیف آلفردو(دو نفره) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه، سس آلفردو ۴۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخلوط(متوسط) ژامبون گوشت و مرغ،کوکتل،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۱۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس پپرونی،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چهار فصل(متوسط) پپرونی،گوشت چرخ شده اعلا،کالباس،فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص(متوسط) ژامبون گوشت و مرغ،گوشت چرخ شده اعلا،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۱٧۵۰۰۰ تومان +
پیتزا برگر(متوسط) برگر کبابی،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) فیله مرغ ریش شده،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا فرانسه(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،فیله مرغ ریش شده،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه،سس مخصوص رومانو ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه، سس مخصوص رومانو ٢۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بیف آلفردو(متوسط) گوشت ریش شده گوساله،قارچ،پنیر پیتزا،زیتون سیاه،فلفل دلمه،ذرت،گوجه، سس آلفردو ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی ویژه سیب زمینی،سس مخصوص،کوکتل سرخ شده،گوشت چرخی،پنیر پیتزا،قارچ ۹۰۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۶۵۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر سیب زمینی سرخ شده،چیپس،پنیر گودا و چدار،کنجد ۸۰۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ گوشت چرخی،سس مخصوص قارچ،فلفل دلمه،کالباس خلال شده ۹۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر ویژه رومانو گوشت چرخ شده اعلا،کاهو،کلم،گوجه،خیارشور،قارچ،پنیر پیتزا،نان باگت ۱۱۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی گوشت چرخ شده اعلا،کاهو،کلم،گوجه،خیارشور،قارچ،3 نان ساندویچی ۸۵۰۰۰ تومان +
هات کورن کوکتل،کاهو،گوجه،خیارشور،پیاز سرخ شده،فلفل دلمه سرخ شده،رب،نان باگت ۶۵۰۰۰ تومان +
هات داگ هات داگ،کاهو،گوجه،خیارشور،سس مخصوص،نان باگت ۸۰۰۰۰ تومان +
مرغ و قارچ فیله مرغ ریش شده،کاهو،گوجه،خیارشور،قارچ،سس مخصوص،نان باگت ۹۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون مرغ و گوشت خانگی،گوشت چرخ شده اعلا،کاهو،گوجه،پنیر پیتزا،فلفل دلمه،قارچ،سس مخصوص،نان باگت ۱٢۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر هات داگ 75%،کاهو،گوجه،خیارشور،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص،نان باگت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون گوشت،کاهو،کلم،گوجه،خیارشور،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص،نان باگت ۱۳۰۰۰۰ تومان +
زاپاتا ژامبون گوشت ومرغ،کاهو،کلم،گوجه،خیارشور،گوشت،فیله ریش شده مرغ،پپرونی،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص،نان باگت ۱۸۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت طعم دار شده،کاهو،کلم،گوجه،خیارشور،قارچ،پنیر پیتزا،سس مخصوص آلفردو،نان ساندویچی ۱۵۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرآشپز گوشت ریش شده گوساله،کاهو،گوجه،خیارشور،فیله مرغ ریش شده،قارچ،پنیر گودا و چدار،سس مخصوص،نان باگت ۱۸۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ٢۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سپرایت) ٢۰۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ٢٢۰۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سپرایت) ۳۰۰۰۰ تومان +
آب معدنی بزرگ ٧۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان فاطمی - ابتدای ابن یمین شرقی
زمان سرویس دهی 18:30 - 23:30
حد اقل سفارش 40000 تومان
هزینه ارسال 23000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 23000 الی 35000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق