سفارش آنلاین غذا > فست فود آکام فست فود آکام خیابان رازی - نبش فقیه حداقل سفارش : 30000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز شیرین اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ۱۵۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ۱۵۰۰ تومان +
نان ساندویچی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
برگر
برگر زغالی برگر با گوشت ترکیبی گوسفندی و گوساله،نان گرد ۱٢۵۰۰۰ تومان +
دوبل برگر 2 عدد برگر،پنیر گودا،پنیر موزارلا،قارچ،نان گرد ۱۸۵۰۰۰ تومان +
چیز برگر برگر،قارچ،پنیر گودا،نان گرد ۱۴۵۰۰۰ تومان +
رویال برگر برگر،ژامبون،نان گرد ۱۵۵۰۰۰ تومان +
چوریتسو برگر برگر،سوسیس چوریتسو،نان گرد ۱۹۵۰۰۰ تومان +
چیکن برگر برگر،فیله گریل شده،نان گرد ۱۹۵۰۰۰ تومان +
شکاری برگر برگر،سوسیس شکاری،نان گرد ۱۸۵۰۰۰ تومان +
ماشروم برگر برگر،قارچ و پنیر فراوان،پنیر گودا،نان گرد ۱۵۵۰۰۰ تومان +
برگر مراکشی برگر،پیاز کاراملی،سس مخصوص مراکشی،نان گرد ۱٧۰۰۰۰ تومان +
بمب برگر برگر،سوسیس چوریتسو،ژامبون،قارچ،پنیر،نان گرد ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پپرونی برگر برگر،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر،نان گرد ۱۸۵۰۰۰ تومان +
یوک برگر برگر،هات داگ،فیله گریل شده،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا چوریتسو(بزرگ) سوسیس چوریتسو،کالباس،قارچ طعم دار شده و ... ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(بزرگ) فیله مرغ گریل شده،قارچ طعم دار شده و ... ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت رست شده،قارچ طعم دار شده،موزارلا،گودا،فلفل دلمه،زیتون ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا دودی(بزرگ) ژامبون دودی،ادویه دودی،قارچ طعم دار شده و ... ٢۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) کالباس مرغ و گوشت،هات داگ،قارچ طعم دار شده و ... ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا شکاری(بزرگ) سوسیس شکاری،کالباس،قارچ طعم دار شده و ... ۳۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) کالباس پپرونی،قارج طعم دار شده و ... ٢٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(بزرگ) گوشت چرخ کرده،قارچ طعم دار شده و ... ۳٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا دوبلکس(بزرگ) گوشت رست شده،فیله مرغ گریل شده،قارچ طعم دار شده و ... ۳۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(بزرگ) گوشت رست شده،کالباس پپرونی،قارچ طعم دار شده و ... ۳٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پروپلاس(بزرگ) گوشت رست شده،سوسیس چوریتسو،قارچ طعم دار شده و ... ۳۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا اسپشیال(بزرگ) فیله مرغ گریل شده،سوسیس شکاری،قارچ طعم دار شده و ... ۳۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پرومکس(بزرگ) فیله مرغ گریل شده،کالباس پپرونی،قارچ طعم دار شده و ... ۳۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا چیکن(متوسط) فیله مرغ گریل شده،قارچ طعم دار شده و ... ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت رست شده،قارچ طعم دار شده،موزارلا،گودا،فلفل دلمه،زیتون ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا دودی(متوسط) ژامبون دودی،ادویه دودی،قارچ طعم دار شده و ... ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس مرغ و گوشت،هات داگ،قارچ طعم دار شده و ... ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا شکاری(متوسط) سوسیس شکاری،کالباس،قارچ طعم دار شده و ... ۱۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) کالباس پپرونی،قارج طعم دار شده و ... ۱۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخ کرده،قارچ طعم دار شده و ... ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا دوبلکس(متوسط) گوشت رست شده،فیله مرغ گریل شده،قارچ طعم دار شده و ... ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(متوسط) گوشت رست شده،کالباس پپرونی،قارچ طعم دار شده و ... ٢۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پروپلاس(متوسط) گوشت رست شده،سوسیس چوریتسو،قارچ طعم دار شده و ... ٢۴۵۰۰۰ تومان +
پیتزا اسپشیال(متوسط) فیله مرغ گریل شده،سوسیس شکاری،قارچ طعم دار شده و ... ٢٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پرومکس(متوسط) فیله مرغ گریل شده،کالباس پپرونی،قارچ طعم دار شده و ... ٢۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چوریتسو(متوسط) سوسیس چوریتسو،کالباس،قارچ طعم دار شده و ... ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت رست شده،قارچ طعم دار شده،موزارلا،گودا،فلفل دلمه،زیتون ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن(مینی) فیله مرغ گریل شده،قارچ طعم دار شده و ... ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت چرخ کرده،قارچ طعم دار شده و ... ۱۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا دودی(مینی) ژامبون دودی،ادویه دودی،قارچ طعم دار شده و ... ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا دوبلکس(مینی) گوشت رست شده،فیله مرغ گریل شده،قارچ طعم دار شده و ... ۱۴۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پلاس(مینی) گوشت رست شده،کالباس پپرونی،قارچ طعم دار شده و ... ۱۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا پرومکس(مینی) فیله مرغ گریل شده،کالباس پپرونی،قارچ طعم دار شده و ... ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس مرغ و گوشت،هات داگ،قارچ طعم دار شده و ... ۹۵۰۰۰ تومان +
پیتزا شکاری(مینی) سوسیس شکاری،کالباس،قارچ طعم دار شده و ... ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) کالباس پپرونی،قارج طعم دار شده و ... ۹۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سالاد سزار ۱۵۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ٧۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی ویژه ۱۰۰۰۰۰ تومان +
نان سیر ۸۰۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
چیکن استیک فیله گریل شده،قارچ کاراملی،سیب زمینی،ژامبون با پنیر موزارلا،مخلفات ٢٢۰۰۰۰ تومان +
بریونی سبزواری گوشت چرخ کرده،پیاز و گوجه فراوان،نان مخصوص تنوری ۱۹۰۰۰۰ تومان +
دیس مزه فیله گریل شده،قارچ کاراملی،سیب زمینی،ژامبون با پنیر موزارلا،چوریتسو،نیمرو،نودل،مخلفات ٢۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ چوریتسو سوسیس چوریتسو،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف گوشت رست شده،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیکن فیله مرغ گریل شده،نان فرانسوی ۱۳۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیز چیکن فیله مرغ گریل شده،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۴۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیکن مراکشی فیله مرغ گریل شده،سس مخصوص مراکشی،نان فرانسوی ۱۴۵۰۰۰ تومان +
هات داگ کلاسیک ۱۰۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر ۱۱۵۰۰۰ تومان +
هات رویال هات داگ،ژامبون،قارج،پنیر ۱۳۵۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ۱٢۰۰۰۰ تومان +
یوک ویچ هات داگ،ژامبون،فیله گریل شده،قارچ،پنیر ۱۹۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ شکاری سوسیس شکاری،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۴۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ پپرونی کالباس پپرونی،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۳۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ویژه گوشت رست شده،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست رویال گوشت رست شده،فیله گریل شده،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست هات گوشت رست شده،هات داگ،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱٧۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ شکاری ویژه گوشت رست شده،سوسیس شکاری،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ چوریتسو ویژه گوشت رست شده،سوسیس چوریتسو،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۸۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ زینگر فیله گریل شده،سوسیس چوریتسو،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ شاورما فیله گریل شده،هات داگ،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ واویشکا فیله گریل شده،سوسیس شکاری،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱٧۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ هالوپینو فیله گریل شده،کالباس پپرونی،قارچ،پنیر،نان فرانسوی ۱۶۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی نان فرانسوی ۹۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی با قارچ و پنیر نان فرانسوی ۱۰۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی شکاری همبر دستی،سوسیس شکاری،نان فرانسوی ۱۴۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی مراکشی همبر دستی،پیاز کاراملی،سس مخصوص مراکشی،نان فرانسوی ۱۰۵۰۰۰ تومان +
همبر دستی رویال همبر دستی،ژامبون،نان فرانسوی ۱۳۰۰۰۰ تومان +
همبر دستی سبزیجات همبر دستی،پیاز جعفری،نان فرانسوی ۱۱۰۰۰۰ تومان +
منوی اقتصادی
برگر زغالی سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
برگر زغالی با پنیر و قارچ سس همراه غذا نمی باشد ٧۴۰۰۰ تومان +
دوبل برگر سس همراه غذا نمی باشد ۸۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی کوچک 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۳۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی کوچک با قارچ و پنیر 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۵۴۰۰۰ تومان +
همبر دستی متوسط 3 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
همبر دستی متوسط با قارچ و پنیر 3 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ٧۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیکن 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ چیکن با قارچ و پنیر 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ٧۴۰۰۰ تومان +
بندری 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
بندری با قارچ و پنیر 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ٧۴۰۰۰ تومان +
هات داگ 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
هات داگ با قارچ و پنیر 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ٧۴۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری 2 نان ساندویچی،سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط کوچک سس همراه غذا نمی باشد ۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط متوسط سس همراه غذا نمی باشد ۶۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط بزرگ سس همراه غذا نمی باشد ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ناپلی 24 سانتی،سس همراه غذا نمی باشد ۶۹۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(سفید) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۹۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ٢۹۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۹۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ٢۹۵۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ۳۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان خیابان رازی - نبش فقیه
زمان سرویس دهی 11 - 15 و 18:30 - 23
حد اقل سفارش 30000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
امیرحسین عمادی طعم پیتزاش فوق العاده بود مخصوصا خمیر و پنیرش خمیر خیلی ترد و سبک بود. عالی بود عالی 1402/02/11
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق